VRT sluit samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gebarentaalcentrum

De VRT en het VGTC werken voortaan samen op drie terreinen: de begeleiding van tolken Gebarentaal, bijstand bij de selecties en de opleiding van de tolken. Het VGTC  begeleidt de VRT-tolken, geeft hen feedback en reikt concrete handvaten aan. Het VGTC geeft lezingen en workshops rond thema’s als grammatica, nieuwe woordgebaren en bespreekt ook de resultaten van onderzoek.

Liesbeth Troukens, Manager VRT CRW: ‘Het is belangrijk dat we permanent blijven werken aan de kwaliteit van ons aanbod, zo ook het aanbod dat we toegankelijk maken. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we de expertise van het Vlaams Gebarentaalcentrum verbinden met de interne sterktes zodat we kunnen blijven evolueren met een aanbod dat aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep.’

Hannes De Durpel, Coördinator Vlaams Gebarentaalcentrum, vzw: ‘We weten dat de openbare omroep de norm voor het Nederlands in Vlaanderen hoog in het vaandel draagt. We zien deze samenwerking als een stap in de goede richting om hetzelfde te realiseren voor de Vlaamse Gebarentaal. Als onafhankelijk kennis- en expertisecentrum willen wij mee de verantwoordelijkheid dragen, om een goede kwaliteit van onze taal in de publieke media te waarborgen.’

Over Vlaamse Gebarentaal
VGT werd op 26 april 2006 door het Vlaams Parlement erkend als minderheidstaal in Vlaanderen. Er zijn in Vlaanderen zo’n 60.000 mensen die doof of slechthorend geboren zijn. Daarvan zijn zowat 6000 VGT-gebruikers. Daarnaast zijn er een groot aantal horenden die VGT kennen. Hun aantal wordt geschat op zo’n 7000.

De VRT biedt haar hoofdjournaal, ‘Karrewiet’ en sinds kort ook info- en actuaclips aan met VGT. Daarnaast zijn ook verschillende gelegenheidsprogramma’s zoals de ‘Intrede van de Sint’, ‘Het Gala van de Gouden K’s’ en de Toespraken van de koning te zien met VGT.

Over het VGTC
Het VGTC is hét kennis- en coördinatiecentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Het wil door een samenwerking tussen gebarentaalkundigen, de Dovengemeenschap en professionelen binnen het veld de kennis over VGT vergroten, verspreiden en toepassen om op die manier de maatschappelijke erkenning van VGT en haar gebruikers te verhogen.