Bouwstop tijdens de zomermaanden in Knokke-Heist

Nu juli voor de deur staat, herinnert het gemeentebestuur je graag aan artikel 135 van de algemene politieverordening inzake bouwwerken. Net als in andere kustgemeenten is het in Knokke-Heist verboden vanaf de eerste zaterdag van juli t.e.m. de laatste zondag van augustus in de toeristische zone werken en handeling aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken. Bovendien mag je dan ook de openbare weg niet privatief gebruiken voor (bouw)werkzaamheden. 

Sinds april 2022 breidde Knokke-Heist dit bouwverbod in de toeristische zone overigens ook uit naar alle weekends. De maatregel is telkens van toepassing vanaf vrijdag 22 uur tot en met maandag 7 uur. Deze bepaling ligt vast in een gewijzigd lokaal politiereglement die de gemeenteraad op 25 november 2021 goedkeurde.  

Vaste constructies zoals een torenkraan, vaste kraan, werfkeet, enz. vormen hierop een uitzondering. Een bouwstop verbetert enerzijds de beeldkwaliteit van inwoners, bezoekers en tweedeverblijvers in de toeristische zone. Zo kan deze groep genieten van de rust en de prachtige omgeving in Knokke-Heist zonder beeldhinder van bestel- en vrachtwagens. Anderzijds, zorgt een bouwstop voor meer veiligheid op de weg, wordt de openbare rust gevrijwaard en komen zo extra parkeerplaatsen vrij voor shoppers.  Het lokale politiereglement kan je nalezen op de gemeentelijke website via https://www.knokke-heist.be/gemeente-en-bestuur/reglementering/politieverordeningen/algemene-politieverordening

Ook dit moet je even lezen