t’Heist Best vandaag eigenaar van 400 woningen in Knokke-Heist

T’Heist Best kon een aantal jaar geleden een aantal woningen verwerven van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).  Deze aan De Kreeft waren niet renoveerbaar, zodat ze werden gesloopt. In afwachting van de concrete invulling was er tijdens de zomermaanden een bloemenweide te bewonderen. De totale kostprijs van het project bedraagt 2,25 miljoen euro. Door de verdichting ten opzichte van de vroegere toestand kunnen meer dan dubbel zoveel kwaliteitsvolle woningen worden gebouwd, zodat zuinig wordt omgesprongen met de schaarse grond. 

De woningen, elk met een privaat tuintje, worden gebouwd volgens hedendaagse normen en voorschriften. Het architectenkantoor ‘EL Architects’ zorgde voor een weldoordacht en functioneel ontwerp dat mooi geïntegreerd wordt in de specifieke omgevingsarchitectuur zodat het eigen karakter van de woonwijk ook hier behouden blijft. 

De aannemer Damman uit Deerlijk plant de werken af te kunnen ronden tegen de herfst van 2023. De huurwoningen zullen dan door T’ Heist Best worden toegewezen met inachtneming van de wettelijke procedures, zoals bepaald in het Kaderbesluit Sociale Huur. 

Het sociaal patrimonium te Knokke-Heist telt op vandaag, mede door het door de Gemeente Knokke-Heist en T’ Heist Best in 2004 opgestarte sociaal verhuurkantoor (SVK), 600 woningen waarvan bijna 400 huurwoningen in eigendom van T’Heist Best. 

Zeer binnenkort start t’Heist Best met de bouw van 26 appartementen in de Herfststraat, 40 woningen in Ramskapelle en 82 appartementen in Heulebrug. Daarnaast zijn er nog meer dan 150 woningen in concrete projecten op diverse locaties in diverse fasen van ontwerp (Onderwijsstraat, Heulebrug, Duinenwater, Breed Veertien, Slipsteek, Sterknoop en diverse locaties in de wijk Oostwinkel). 

Er worden ook continu woningen grondig gerenoveerd binnen een meerjarenplan ter renovatie van het bestaande patrimonium en werden recentelijk een dertigtal woningen energetisch (dak en schrijnwerk) aangepakt. 

Voor meer inlichtingen of inschrijvingen kunnen kandidaten terecht bij T’ Heist Best of de Woonwinkel Knokke-Heist in het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 te 8301 Knokke-Heist.